CELE STRATEGICZNE
FIRMY

FINANSOWE
CELE STRATEGICZNE

 • PODWYŻSZENIE SKUTECZNOŚCI BIZNESU (OPŁACALNOŚĆ AKTYWÓW)
 • ZWIĘKSZENIE DOCHODU
 • WZROST OBROTU
 • MINIMALIZACJA KOSZTÓW

PRODUKCYJNO-RYNKOWE
CELE STRATEGICZNE

 • ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU NA RYNKU
 • ZWIĘKSZENIE SPRZEDAŻY (W PRZEKROJU GRUP SPOŻYWCZYCH)
 • POPRAWA SATYSFAKCJI KLIENTÓW
 • WZROST ŚREDNIEGO WYNIKU KUPNA (ŚREDNI PARAGON)
 • ZWIĘKSZENIE CZĘSTOTLIWOŚCI ZAKUPÓW PRZEZ STAŁYCH KLIENTÓW

OPERACYJNE
CELE STRATEGICZNE

 • ZMNIEJSZENIE CZASU GŁÓWNEGO PROCESU
 • PODWYŻSZENIE JAKOŚCI GŁÓWNEGO PROCESU
 • ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI PROCESU MAGAZYNOWEGO ZARZĄDZANIA
 • ZAPEWNIENIE TERMINOWEJ DOSTAWY
 • OBNIŻENIE WARTOŚCI TOWARU
 • OPTYMIZACJA ZAPASU TOWAROWEGO
 • ZMNIEJSZENIE STRAT TOWARU
 • OBNIŻENIE WARTOŚCI REJESTRU TOWARU
 • ZWIĘKSZENIE ASORTYMENTU
 • WZMACNIANIE WSPÓŁDZIAŁANIA Z KLIENTAMI

CELE
STRATEGICZNE ZASOBÓW

 • ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI PERSONELU ADMINISTRACYJNEGO
 • PODWYŻSZENIE EFEKTYWNOŚCI ZESPOŁU ADMINISTRACYJNEGO
 • ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI PERSONELU Z ZBYTU