ROLNICZO-PRZEMYSŁOWA GRUPA
«PAN KURCZAK»

Dzisiaj Rolniczo-Przemysłowa Grupa «PAN KURCZAK» jest wzorowym przykładem współczesnej produkcji,
w którym zostają wcielane najlepsze osiągnięcia europejskich i ukraińskich specjalistów.

GŁÓWNE FAKTORY
SUKCESU

 •  
  INTEGRACJA PIONOWA
 •  
  WYKORZYSTANIE NAJBARDZIE EFEKTYWNYCH KRAJOWYCH
  I EUROPEJSKICH OPRACOWAŃ TECHNOLOGICZNYCH
 •  
  SZKOLENIA PERSONELU I STAŁA
  PODWYŻKA KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW
 •  
  KONTROLA JAKOŚCI NA WSZYSTKICH
  ETAPACH PRODUKCJI

Wszystkie zasoby wytwórcze Rolniczo-Przemysłowej Grupy «PAN KURCZAK» rozmieszczone na terytorium obwodu wołyńskiego (Ukraina). To pozwala szybko kontrolować jakość produkcji na wszystkich etapach produkcji, wnosić potrzebne zmiany do systemu współdziałania przedsiębiorstw, a także stwarzać nowe pododdziały i szybko reagować na potrzeby rynku.