ROLNICZO-PRZEMYSŁOWA GRUPA «PAN KURCZAK»

Zintegrowana pionowo firma.
Wzorowy przykład współczesnej produkcji, w którym zostają wcielane
najlepsze osiągnięcia europejskich i ukraińskich specjalistów.