HODOWLA TRZODY
CHLEWNEJ

Sp. z o.o. «Wira-1» zajmuje się hodowlą trzody hlewnej rasy mięsnej.

ZAKŁAD HODOWLI

Do 2010 roku przedsiębiorstwo miało status farmy reprodukcyjnej, jednak dnia 2 kwietnia 2010 roku Ministerstwo Polityki Rolnej Ukrainy nadało przedsiębiorstwu status reproduktora trzody hlewnej dużej rasy białej, numer świadectwa w Państwowym rejestrze - UA 1335862521. Maciczne stado zostało zaniesione do państwowego rejestru hodowli. Na przedsiębiorstwie działają reprodukcyjne plemienia i farmy hodowli, które są wyposażone współczesnym sprzętem wspólnego przedsiębiorstwa «Terraexim-agroimpex» (Dania-Polska) i odpowiadają najwyższym światowym standardom.

 •   MACIÓR
  ZAKŁAD REPRODUKCJI PLEMIENIA
 •   MACIÓR
  ZAKŁAD REPRODUKCJI PLEMIENIA
 •  GŁÓW
  JEDNOCZESNEJ HODOWLI
  ZAKŁAD HODOWLI

ZAKŁADY REPRODUKCJI
PLEMIENIA

Na początku projektu stado stęporek zostało zawiezione ze specjalistycznych farm Anglii i Czech. Dziś genetyczny materiał zakładów reprodukcyjnych przedsiębiorstwa importuje się z Danii («DanBred International»). Pogłowie stale odnawia się kosztem uzupełnienia nowych loch z zagranicy. Na zakładzie podtrzymują się genetyczne linie trzody hlewnej (GGP, GP, F-1, F-2), hodują własne naprawcze młode pokolenie, jest stacja knurów i laboratorium dla sztucznego unasienniania. Na zakłady hodowli każdego tygodnia przenoszą 550-600 prosiąt, które nabrały wagę ponad 26-28 kg.

ZAKŁAD HODOWLI

ZAKŁAD HODOWLI 10 000 głów jednoczesnej hodowli. Tutaj hodują trzodę hlewną wagą od 28 do 110 kg. Dzięki krzyżowaniu wielu linii dużego białego kruszcu świń i kruszcu landrace osiągnięto wysokiego poziomu rasy mięsnej.

W technologiczny proces zostałi wciągnęci wyjątkowo wysokowykwalifikowani pracownicy, które uczyły się w czołowych europejskich firmach.

Na przedsiębiorstwie wykorzystują receptury mieszanek paszowych tylko własnego opracowania, które nie mają analogów na Ukrainie. Specjalny schemat hodowli daje możliwość osiągać optymalne wyniki przyrostu żywej wagi świń w potrzebne terminy.

PROPOZYCJE

Sp. z o.o. «Wira-1» sprzedaje świnki poprawiające wagą od 70-80 kg każda dla odtworzenia własnego stada towarowego.
Cena do negocjacji.

Firma sprzedaje prosiąt o wadze 24-26 kg każde do hodowli własnej produkcji - trzy hybrydowe rasy (populacja landrace, Duroc/Pietrain) rasa mięsna.
Cena do negocjacji.

Firma sprzedaje świnie rzeźne żywej wagi 115 kg każda. Wyjście mięsa: 72-74%. Cena do negocjacji, ustalana na przyszły tydzień, w każdy piątek tygodnia.

Firma sprzedaje knurów o wadze 70-100 kg każdy.
Cena do negocjacji.

Firma prowadzi działalność z dwoma rasami świń, które udowodniły swoją wartość na całym świecie: landrace jako linia rodzicielska i świnie Yorkshire albo wielka biała jako linia macierzyńska.
Landrace charakteryzuje się: doskonałą konstytucją, wybitnymi wskaźnikami ciąży wielopłodowej (15,5 urodzeń prosiąt na 1 poród), dużych płodów (1,7 kg pod czas porodu).
Yorkshire cechuje się wysokim wyjściem postnego mięsa (67,5%), wspaniałymi jakościami macierzyńskimi.

Właśnie dlatego dane porodu są idealnymi przy produkcji loszek F1, które później wykorzystują się dla reprodukcji w stadach towarowych.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Sp. z o.o. «Wira-1»

ADRES PRAWNICZY:

ul. Łucka 3
m. Nowowołyńsk, obwód wołyński,
Ukraina, 45400

(+38) 0332 78-82-19

vira1@pankurchak.com.ua

ADRES FAKTYCZNY:

ul. Kowelska 2
m. Łuck, Ukraina, 43000

PP «Wira-1» z powodzeniem łączy swoją wiedzę rolniczą z zaawansowanymi innowacjami technologicznymi celem utrzymania stałej jakości i zapewnienia wysokiej wydajności przedsiębiorstwa.